Қазақ жазуларын сәйкестіру-өлшемдендіру системасы

Word Жазылған қазақша мақалаларды өз қалпында сәйкестіру | Әріп саны : 0
Сәйкестіру түрі : Әріп саны : 0
Қазақсофт қазақша әріп сәйкестіру және өлшемдестіру системасы 3.0 торап нұсқасы .
Жоғары иқуатты сәйкестіргіш
Жай сәйкестіргіш
Кирилшені сәйкестіру
Төте жазуды сәйкестіру
Әлпиданы өлшемдестіру
Басқа жазуды өлшемдестіру
Қазақша жазу және машықтану
Тікелей қазақша жазу
KazNet хат үлгісі

қазақсофт қазақша әріп сәйкестіру және өлшемдестіру системасы қазақ жазуын өлшемдестіру және өзара сәйкестіру мақсатын көзде ұстай отырып, қазақсофт торабының өз күшіне таянып, зерттеп жобалаған тор системасы. мұнда халқаралық юникөд органының шығарған Unicode5.0 өлшемін негіз етіп, торапта . және компъютерде өлшемді қазақша жазу және өлшемсіз болған қазақша жазулады өлшемді жазуға сәйкестіру сонымен қатар араб әріпы негізіндегі қазақша жазу (төте жазу) мен кирил әріпы негізіндегі қазақша жазуды (қазақстан халықтары қолданатын қазақша жазу түрі яғни кирилше жазу) өзара сәйкестіру иқуатына ие. Сондай-ақ қолданысы . жоғары болған бір бөлім латын әріпы негізінде жазылған қазақша жазуды төте жазуға сәйкестіре де алады. Сонымен қатар қазақша жазуды компъютерде қалай басуды білмейтін бауырластар . үшін қазақша жазуға машығу иқуаты қосылды. Бұл система сәйкестіру иқуаты күшті, жылдамдығы . тез, грамматикалық талдау жасау иқуаты жоғары болудай ерекшелктерге ие. Нақты түсіндірмелері төмендегідей:

.
  • кирилше жазуды төте жазуға сәйкестіру Top
кирилше жазу грамматикасы мен төте жазу грамматикасына негізделіп, бағдарламалық жүйе емле ережелеріне сай автоматты түрде грамматикалық талдау жасау арқылы сәйкестіреді, дұрыстық дәрежесі өте жоғары болған сәйкестіру иқуатына ие.
  • төте жазуды кирилше жазуға сәйкестіру Top
араб әріпы негізіндегі қазақша жазуды яғни төте жазуды кирилше жазуға сәйкестіре алады. Мұнда емле заңдылғына сай автоматты түрде грамматикалық . талдау жасау арқылы сәйкестіреді, сөздерді дұрыс сәйкестіру иқуатына ие.
  • әлпида қазақша кіргізу детәлі арқылы жазылған жазулады өлшемді жазуға айналдыру
бұрынғы нұсқадағы әлпида кіргізу детәлі юникөд өлшемін негіз етпегендігі себепті жазылған кейбір жазулар өлшемді емес, өлшемсіз болған жазуды өлшемді болған хат үлгісіне текшейтін болсаңыз, жазылған мәтіндер дұрыс көрінбей немесе төте жазудағы әріптерден тыс бөгіде әріптер шығып алады. Егер бұндай жағдайға . кез болсаңыз системаның әлпидада жазылған жазуды өлшемді жазуға сәйкестіру иқуатын пайдалансаңыз, көрінеген мәселені шешеуіңізге болады.
  • басқалай өлшемсіз жазуды өлшемді жазуға сәйкестіру Top
өлшемді болмаған кіргізу детәлдәрді жазылған өлшемсіз жазулады өлшемді жазуға сәйкесіру иқуатына ие. Өлшемді болмаған кіргізу детәлі дегенде көне . нұсқалардағы яғни юникөд өлшемін негіз етпеген Word қатарлы мәтін біржайлы ету детәлдәріндә арналған қазақша кіргізу детәлін меңзейді.
  • тікели қазақша жазу және қазақша жазуға машықтану Top
қазақша кіргізу детәлінің көмегінсіз тікелей қазақша хат жазуыңызға әбден болады. Егерде қазақша жазуды білмейтін болсаңыз, қазақша әріптердің . компъютер кнөпка тақтасына орналасу көрсетпе суретіне қарай отырып (әріп жазылған екі кішкене суретшені тынтуырмен шексеңіз, әріптердің компъютер кнөпка тақтасына орналасу көрсетпе суреті көрінеді), қазақша жазуға машықтануыңызға әбден болады. Көрсетпе сурет төте жазу және кирилше жазу түрлерін . қамтиды. Жоғары жазу районына кирилше жазып машықтанасыз, төменгі жазу районына . төте жазуға машықтанасыз.
.
  • жоғары иқуатты сәйкестіргіш Top
мүшелі сәйкестіру иқуаты Word да немесе төте жазуда жобаланға қазақша торап беттерін өз пышымы мен формасын өзгертпей әуелгі нұсқасында сәйкестіру (мұнда кесте, мәтін реңі, мәтін арқау реңі қатарлы пышым немесе форматтарды сондай-ақ төте жазуда жобаланған қазақша торап бетін кирилше торап бетіне сәйкестіру қатарлы иқуаттарды қамтиды) сынды жоғары дәрежедегі сәйкестіру иқуатына ие. Сондай-ақ система арқылы төте жазуда . немесе кирилше жазуда мақала жазып өңдеуіңізге болады. Бұл иқуат торабымызға тіркелген мүшелердің ақылы пайдалануына беріледі. Егерде қажеты түсіп пайдаланушылар . болса, торапқа тіркелген соң басқарушылармен байланыс жасап, пайдалануды өтінш етуіңізге болады. Байланыс жасау . жолдары тор беттің аяққы бөлегінде көрсетілген.
  • жай сәйкестіргіш Top
. торапқа тіркелген барлық мүшеледің тегін қолдануына берілген системалық иқуат. алайда сәйкестіру мазмұнына шектеме қойылады. Біріншіден, тым ұзын сонар болмауы . керек. Екіншіден, жазылған мазмұн тек жалаң мәтіндерден құралуы керек. Мұнда жазу . реңі, арқау реңі, кесте, торап кадын және пшіндік теңшеулерді қамтымауы керек. Егер олар болмаса бағдармалалық . жүйе автоматты түрде ілктеу жасайды. Алайда мүшелі сәйкестіргіште мұндай шектемеліктер . қойылмайды.
  • тор шолғышта қазақша жазу Top
кезекте қазақша жазу тек Internet Explorer тор шолғышында қана қалыпты жұмыс істейді. Өзге тор шолғыш деталдарындағы қазақша жазу кейінгі жаңалануда шешім табатын болады.
  • тор бетінде қолданған төте жазу нұсқасы Top
бұл беттегі қазақша жазулар қазнет хат нұсқасындағы жазылды. Егер қажет болса жалғаным әдресінен түсіріп алыңыз.
жалғаным: KazNet.ttf
.
QQ: 108475610, e-mail: oylan11@gmail.com tel: 18999380223
copyright © 2021 KazakhSoft.com 新ICP备13000214号-1